Mediate4you

“Veelzijdige hulp was nog nooit zo dichtbij!”

Mediate4you.nl biedt een unieke dienst door de expertise van een groot en breed netwerk in kaart te brengen en vervolgens deze krachten samen te bundelen tot één ge-oliede machine. Ondanks deze bundeling zal iedere deelnemer toch zijn eigen zelfstandigheid behouden en zodoende alle mogelijkheden kunnen benutten om zich zelf te blijven ontwikkelen als zelfstandig ondernemer.

Wat uniek is is dat door deze samenwerking ook de nieuwe en getalenteerde starter, op de arbeidsmarkt, een kans zal krijgen om via deze weg een netwerk op te bouwen en zodoende extra naamsbekendheid te verkrijgen. De samenwerking is zo enorm breed geworden dat het niet meer in één hokje is te plaatsen. Het mooiste hieraan is dat wij ook startende bedrijven op zeer korte termijn, én tegen zeer lage kosten, kunnen helpen om hun bedrijf zo snel mogelijk draaiende te krijgen.

De selectie is streng daar kwaliteit en betrouwbaarheid voorop staan!

Zo werken wij niet alleen met de oude rotten in het vak, maar ook met zeer getalenteerde nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Ook worden er altijd duidelijke prijsafspraken gemaakt en woekerprijzen worden dan ook zeker niet gewaardeerd binnen Mediate4you.nl!

brede administratieve ondersteuningen • taalbemiddeling • personeelsadministraties/HR • hulp bij facturaties en offertes • opdrachtbemiddelingen • multimedia toepassingen (websites, logo’s, briefpapier en professionele foto’s) • zoekopdrachten • mediation bij zakelijke conflicten • import en exportondersteuning • legal advisory • zakelijk netwerken